آدرس دفتر فروش: استان تهران، تهران، خیابان گاندی جنوبی۵، پلاک۲۲، طبقه۵، واحد۵۰۳

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۷۰۹۶۹

تلفن: ۰۲۱۸۸۶۷۰۹۳۱

فکس: ۰۲۱۸۸۶۷۰۴۲۷

cskaveh@yahoo.com

 آدرس کارخانه: استان مرکزی, ساوه، شهر صنعتی کاوه، خیابان آزادی، آزادی۳، پلاک۳۷

تلفن: ۰۸۶۴۲۳۴۳۵۴۷

تلفن: ۰۸۶۴۲۳۴۲۱۵۸

فکس: ۰۸۶۴۲۳۴۳۵۷۷

info@cheliksanat.ir


شما میتوانید مارا در لینکهای ارتباطی زیر بیابید: